Höegh St. Petersburg part of the search and rescue effort in the Indian Ocean

20 March 2014
News

The Norwegian International Ship Register (NIS) registered car carrier “Höegh St. Petersburg” has, since the 18th March been asked twice by the Australian Maritime Safety Authority (AMSA) to assist in the search for the missing Malaysia Airlines 370 in the Southern Indian Ocean. At 10:00 CET on 20 March, Höegh St. Petersburg started the second search in this area.

Höegh St. Petersburg was on its way from South Africa to Australia and was the ship closest to the search area. This area is about 60 nautical miles long and is located approximately 2,260 kilometres south-west of Perth.

The vessel is in direct contact with the Australian Maritime Safety Authority (AMSA) and all information about the operation will be communicated through the Australian Maritime Safety Authority.

For more information please go to http://www.amsa.gov.au/media/ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
«Höegh St. Petersburg» med i leteaksjonen i Indiahavet
 
 
 
Höegh Autoliners NIS-registrerte bilskip «Höegh St.Petersburg» er to ganger siden 18. mars blitt bedt om å deviere kurs og delta i søket etter Malaysia Airlines 370, sørvest av Australia. Skipet søker nå i det mest aktuelle området.
 
 
 
Det er Australias redningstjeneste, Australian Maritime Safety Authority (AMSA), som leder denne delen av søket.
 
 
 
«Höegh St.Petersburg» var på vei fra Sør-Afrika til Australia og er det skipet som ligger nærmest det aktuelle søkeområdet.
 
 
 
«Höegh St.Petersburg» startet det andre søket fra klokken 10.00 norsk tid 20. mars. Søkeområdet er ca. 60 nautiske mil langt, og befinner seg ca. 2260 kilometer sørvest av Perth.
 
 
 
Norsk skipsfart og norske myndigheter har et svært godt samarbeid om beredskap. Norske skip utgjør en nasjonal beredskapsressurs, med global rekkevidde.
 
 
 
All informasjon om operasjonen kunngjøres av Australian Maritime Safety Authority (AMSA) som leder søket.